,

DAUDI KABAKA - African Twist

Nyamazeni watu wote

Mabibi na mabwana

Kwa mara yetu ya kwanza

Kindi wa Africa

Wanawaimbia

Zangu, aamkua jamaa (jambo wote)

Juma, aamkua jamaa (jambo wote)

Afirika kwote inapenda twisti

Afirika kwote inacheza twisti

Ata sisi wanyama wa misituni

Tunaicheza na kuimba

Afirika kwote inapenda twisti

Afirika kwote inacheza twisti

Ata sisi wanyama wa misituni

Tunaicheza na kuimba

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Sisi wanyama wa mituni

Afirika kwote inapenda twisti

Afirika kwote inacheza twisti

Ata sisi wanyama wa msituni

Mnaicheza na kuimba

Afirika kwote inapenda twisti

Afirika kwote inacheza twisti

Ata sisi wanyama wa msituni

Mnaicheza na kuimba

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Sisi wanyama wa mituni

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Tucheze, tucheze, tuimbe twisti

Sisi wanyama wa mituni