Afia Obinim, Jumamosi. Tarehe 3 Septemba mwaka wa 2016

Kiswahili Numbers Zero To 20

Swahili: Count From Zero To Twenty


0 • 0 - sufuri

1-10 • 1 - moja
 • 2 - mbili
 • 3 - tatu
 • 4 - nne
 • 5 - tano
 • 6 - sita
 • 7 - saba
 • 8 - nane
 • 9 - tisa
 • 10 - kumi

11-20 • 11 - kumi na moja
 • 12 - kumi na mbili
 • 13 - kumi na tatu
 • 14 - kumi na nne
 • 15 - kumi na tano
 • 16 - kumi na sita
 • 17 - kumi na saba
 • 18 - kumi na nane
 • 19 - kumi na tisa
 • 20 - ishirini

Get the bilingual activity book for children:


Barua Pepe | Facebook